EGİTMENHABER

mikroogretim

MİKRO ÖĞRETİM

Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir tekniktir. Öğretmen adaylarına kişilik kazandırmak ve araştırma yeteneklerini geliştirmek amacı güdülür. Adını derslerin kısa tutulmasından alır. Öğretmen yetiştirmede kullanılır. Öğretme süreci kontrol altına alınır. Yansıtıcı öğretmen yetiştirilmesinde kullanılır. Her öğretmen adayı hem öğrenci hem de öğretmen rolündedir. "Öğret yeniden öğret" çevrimi vardır. Öğretmen adayı seçtiği konuyu planlar ve öğretir. Bu süreç kameraya kaydedilir ve sonradan izlenerek, adaya dönüt ve düzeltme verilir. Öğretmen adayı gelen eleştiriler doğrultusunda dersini ve etkinliklerini yeniden planlayarak yeniden öğretir. Bu uygulamadan sonrada yeniden dönüt verilir.
Kısaca bu teknik ile öğretmen adayına yapay bir ortamda hizmet öncesi deneyim kazandırılır. 4-20 kişilik gruplarda 5-20 dakika sürelerde bir konunun öğretiminde uygulanan öğretim tekniğidir. Dersle kısa tutulur. Öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilmelidir.