EGİTMENHABER

bazi mesleklerin tanitimi

BAZI MESLEKLERİN TANITIMI

 

1. SINIFLAR

Amaç: Öğrencilerin çeşitli mesleklerle ilgili rol oynama yoluyla a. meslekler hakkındaki bilgilerini ve b.

kendilerine ilişkin farkındalıklarını arttırmak. c.Meslekleri merak etmek ve araştırmak ve d. işbirliği

davranışını geliştirmek.

Süreç:

Sınıfa her hafta bir meslekle (avukatlık, gazetecilik, hemşirelik, mimarlık, veterinerlik) mesleğin

gerektirdiği tipik işler ile ilgili gerçek yaşam kesitleriyle ilgili kısa videolar izletilir.

Öğrencilere o gün videosunu izledikleri meslekle ilgili bir oyun oynayacakları ve rol yapacakları

söylenir.

Sınıf küçük gruplara ayrılır. O hafta videosu izletilen meslek için aşağıdaki gibi belirlenen araçgereç

grubu dağıtılır:

Avukatlık Mesleği İçin Etkinlik Gereçleri: Hukuki olay içeren kısa bir öykü, bir dosya, avukatlık

cübbesi. (Hukuki olay içeren öyküyü öğretmen sınıfa okur.)

Gazetecilik Mesleği İçin Etkinlik Gereçleri: Gazete haberleri, fotoğraf makinesi, soru listesi, ses kayıt

cihazı.

Hemşirelik Mesleği İçin Etkinlik Gereçleri: Beyaz önlük, enjektör, derece, pansuman malzemeleri,

tansiyon ölçme aleti.

Mimarlık Mesleği İçin Etkinlik Gereçleri: Cetvel, gönye, kağıttan ev maketler, resim kağıdı, kalem.

Veteriner Hekimlik Mesleği İçin Etkinlik Gereçleri: Maket kuş, oyuncak köpek vb hayvanlar, pansuman

malzemeleri, enjektör, serum.

Her bir gruptaki öğrenciler yer değiştirerek sırayla meslek elemanı rolü yaparlar.

Daha sonra rolünü oynadıkları meslek için aşağıdaki sorular sorulur: “Bu meslekten hoşlandın mı?

Rol yaparken en çok ne yapmak hoşuna gitti?”

Öğrencinin cevabından sonra “……… (öğrencinin adı) en çok …………………………

yapmaktan hoşlandı” denir.

Birkaç hafta boyunca gruplara verilen meslek değiştirilerek her grubun farklı meslek rollerini

denemeleri sağlanır.

DEVAMINI İNDİR