EGİTMENHABER

EGITIMBILIM

 

   
   AhlakGelişimi(6)

Belleğinİşlevleri(4)

BilişselGelişim

Bruner'inBilişselGelişimKuramı(4)

DavranışçıYaklaşım(2)

EDİMSELKOŞULLANMA(25)

ERİCSONAGÖREDÖNEMLER(2)

EĞİTİM(5)

EĞİTİMBİLİMLERİSÖZLÜĞÜ(25)

Freud'un Kisilik Gelisimi(6)

1-İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN BAŞLICA SAVUNMA MEKANİZMALARI

2-0 – 6 YAŞ GELİŞİM DÖNEMLERİ

Anksiyete (Anxiety:Endişe)
Öfke
Kıskançlık
Korku


İLETİŞİM

Eğitim Bilimlerinde İletişim

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM NASIL KURULUR

Gerçek Duyguları Ön Plana Çıkarma

Cesaret

Komşularınızı Tanıyın

Sportmenlik Ruhu

Teşekkür Notları

Kabalığın Farkına Varmak

Selam Vermek

KLASİK KOŞULLANMA

KOHLBERG'İN AHLAK GELİŞİM TEORİSİ

KOHLBERG'İN AHLAK GELİŞİM TEORİSİ

KOHLBERG’İN KURAMININ SINIRLILIKLARI

KOHLBERG’İN AHLAK GELİŞİMİ KURAMI 

A)BETİMSEL YÖNTEMLER

1- Tarama yöntemi

2- Doğal gözlem

3- Görüşme

4- Vak’a (olgu) İncelemesi

5- İstatistiksel yöntemler

B) KORELÂSYONEL YÖNTEMLER

C) DENEYSEL YÖNTEMLER

Seçici Dikkat (Selective attention

Örgütleme
Tamamlama (closure):

DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR

ETKİ YASASI

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

PİAGET'İN AHLAK GELİŞİM KURAMI

Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri

PSİKOANALİTİK YAKLAŞIM

İD

EGO

SÜPEREGO


1.TEMEL GÜVENE KARŞI GÜVENSİZLİK

2.ÖZERKLİĞE KARŞI ŞÜPHE VE UTANÇ (18 AY 3 YAŞ )

3.GİRİŞKENLİĞE KARŞI SUÇLULUK (3-6 YAŞ )

4.ÇALIŞKANLIĞA KARŞI AŞAĞILIK DUYGUSU (6-12 yaş)

5.KİMLİK KAZANMAYA KARŞI ROL KARIŞIKLIĞI ( 12-18 YAŞ )

6.YAKINLIĞA KARŞI YALNIZLIK

7.ÜRETKENLİĞE KARŞI DURGUNLUK

8.BENLİK BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI UMUTSUZLUK


İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN BAŞLICA SAVUNMA
MEKANİZMALARI

İçe Çekilme

Gerileme (Regression)

İnkar (Denial)

Bastırma (Repression)

Yansıtma (Projection

ANKSİYETE(ENDİŞE)