2. Sınıf
3. Sınıflar
4. Sınıflar
İstatistikler
    egitmenhaber.tr.gg

iyi.tc
BURADASIN

EĞİTMENHABER

istasyonyontemi

İstasyon Yöntemi 


İstasyon Yöntemi, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir. 

İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Öğrenme istasyonları, sınıf tartışmalarını geliştiren yararlı bağımsız bir çalışma sağlar. Öğretmenler sık sık öğrenme istasyonlarının sadece ilköğretim öğrencileri için uygun olduğunu farz ederler ama daha üst sınıflardaki öğrenciler de öğrenme istasyonundan yararlanabilirler. Öğrenme istasyonu, öğrencilere yeni bir konu öğretmede en önemli öğretme stratejilerinden biridir. 

İstasyon seçiminde bazen öğrenci bazen de öğretmen belirleyici olabilir. Öğrenciler farklı hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilecektir. Böylece bir konuda kazanmış oldukları üzerinde durmayacak ve kendi açısından boşa vakit geçirmemiş olacaktır. Öğrenci farklı aktivitelerle o konuda pratik yapacağı gibi, bazen arkadaşlarına öğretebilecek bazen de o konuyla ilgili proje hazırlayabilecektir. Her ne kadar otuzu aşkın mevcudu olan sınıflarda, bu tür (etkinlik boyunca bütün öğrencilerin katılımcı ve ayakta olduğu) yöntemlerin uygulanmasında zorluklar var ise de, öğretmen sınıfın yarısını gözlemci yaparak bu zorluğu aşabilir. 

Sınıfın tamamı 3–4–5 ya da daha fazla istasyona bölünür. Bu istasyonlar örnek olay, neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, afiş hazırlama, şiir, öykü yazma gibi istasyonlar olabilir. Her istasyona gidecek öğrenciler belirlenir. Tüm öğrenciler görev alır. Her gruba bir gözlemci ya da istasyon şefi atanır (Bu işi öğretmen de üstlenebilir). Şef gruba kılavuzluk yapar, iş bitince ürünleri toparlar. Gruplar istasyonlara dağılır, her grup gittiği istasyonda 10 dakika çalışır. Süre sonunda gruplar yer değiştirir. Tüm grupların tüm istasyonda çalışması sağlanır. İstasyona gelen her yeni grup bir önceki grubun bıraktığı yerden devam eder. Süre sonunda tüm grupların işleri toparlanır. Yapılan çalışmalar sergilenir, şiirler öyküler okunur, afişler asılır. (Sönmez, S:255,2007.Gözütok, S:254,2006. Aykaç, S:232,2006) 

Öğrenme Merkezleri (Öğrenme İstasyonları): Bir öğrenme merkezi, öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli bazı etkinliklerde bulunduğu bir odadadır. Bu merkezlerde öğrencilerin gereksinim duyduğu kitap, bilgisayar, fen deneyi, ses kayıt ve benzeri araç ve materyaller bulunur. Öğrenme merkezleri ya da öğrenme istasyonları olarak adlandırılabilen bu ortamlar, öğrencide yeni öğrenmeler sağlayabildiği gibi daha önce öğrenilenlerin pekiştirilmesine de fırsatlar tanır. Öğrenme istasyonları, sınıf tartışmalarını geliştiren yararlı bağımsız bir çalışma sağlar. 

Öğrenme istasyonu nedir? 

Öğrenme istasyonu özel bir bilgiyi ya da beceriyi öğrencilere kazandırmak için öğrencilere fırsat verir. Öğrenme istasyonu sık sık sınıf dışında bulunur. Öğrenme istasyonundaki öğrenciler gerçek dünyayla iletişim halinde becerilerini ve bilgilerini gerçekleştirirler. Malzemeleri gerçek dünyadandır ve onun kaynaklarını öğrenme için kullanırlar. Buna ek olarak, bazı öğretici kaynaklar öğrenme işlemi sırasında direkt elde edilmek zorunda olabilir. Öğrenme istasyonları çevreyle ve farklı insanlarla öğrencilerin ilişki kurmasına izin verir. İnsanlar çoğunlukla farklı fikirlere ve düşüncelere sahiptirler ve bu gerçek durumun nasıl olduğunu anlamaları açısından öğrenciler için çok yararlı olacaktır. 

Öğrenme istasyonundaki çalışma sınıftaki çalışmalardan önce olmalıdır ve bu çalışmanın sonuçlarını ve yansımalarını konuşmak için yeterli ders saati ayrılmalıdır. Öğrencilere araştırma için gerekli kaynaklar hazırlanmalı ve yol gösterici sorularla öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanmalı ve araştırma yapmak için cesaretlendirilmelidir. Öğrenmenin en önemli kısmının, öğrencilerin dışarıda araştırma yaptıklarından ve tecrübe edindikten sonra gerçekleştiği unutulmamalıdır. 

1- Çalışma Yapmanın Zorlukları 

Öğrenciler normal olarak sınıfın dışında ders işlemekten mutludurlar ama bu durum öğrenme istasyonunda onların motivasyonunu düşürmemelidir. Öğretmenler öğrenme istasyonu için bir yer seçerken ve öğrencilerin burada çalışmalarını planlarken, dışarıda çalışmanın zorluklarının farkında olmalıdırlar. İçinde bulundukları durum, kitaplarda bir şey araştırmaktan çok farklıdır ve öğrencilere araştırmaları için gerçek dünyanın kaynakları yardımcı olacaktır. 

2- Günlük Hayatla İlişkisi 

Pek çok öğrenci, araştırdıkları şeyin önemini kendilerine ve diğer insanlara olan etkilerini hissederek anlarlar. 

3- Zaman Durumu 

Bir öğrenme istasyonu bir iki saati veya daha fazla ders saatini içerecek şekilde dizayn edilebilir. Pek çok durumda pratik çalışma planlanan zamandan daha fazla süre alır. Bu nedenle öğrenme istasyonu ilk kez kullanıldığında esnek bir çalışma planı yapılmalıdır. 

4- Diğer Öğretmenlerle İlişkisi 

Öğrenme istasyonun hazırlanması, öğretmenler arasında bir takım çalışmasının başlamasını sağlayabilir. 

 

Kartopu 

Kartopu, daha fazla sayıda kişiyi kattıkça tartışmanın büyüdüğünü ifade eden basit bir terimdir (Kartopunun karda yuvarlandıkça büyümesi ile aynı). Kartopu tekniğini kullanmanın faydaları şunlardır: 

. Herkesin katılımını gerektirir. 
. Herkesin katılmasını sağlar. 
. Çift ve grup tartışmasındaki fikirlerin paylaşılması nedeniyle fikirler yaratır. 
. Akran izleme nedeniyle cevaplar üzerinde odaklanır. 

Kartopu nasıl yapılır? 

1. Soruyu sorunuz ve katılımcıların soruyu kendi başlarına düşünmelerine izin veriniz. 
2. Katılımcıların aynı soruyu ve kendi yanıtlarını çalıştıkları kişiyle tartışmasını sağlayınız. 
3. İki kişilik grupların kendi tartışma sonuçlarını grup olarak sunmalarını isteyiniz. 
4. Tüm iki kişilik grupların özetlerini dinlemek için genel bir oturuma ihtiyaç duyabilirsiniz. 
5. Bu faaliyetten nasıl bir çıktı beklendiği konusunda net bilgiler veriniz. 
6. Tartışma süresini belirleyiniz ve bu süreye sadık kalınız. 


Uğultu Grupları 

Uğultu grupları birleşik grup çalışmasından şöyle farklıdır: Uğultu grupları kısa bir süre için – yaklaşık 5 dakika – toplanır. Tüm grup 3 veya 4 kişilik küçük gruplara ayrılır ve bir konuda çabucak konuşur. Sonra, odada bir tartışma uğultusu olur. Eğer uğultu gruplarını sık sık kullanmayı planlıyorsanız oturma düzenini bunu kolaylaştıracak şekilde düzenleyiniz. Uğultu gruplarının faydaları şunlardır: 

. Çabuk sonuç alınır. 
. Bir konu hakkında kısa tartışma insanlara enerji verir. 
. Spontane bir şekilde uygulanabilir. 

Uğultu grupları nasıl yapılır?

1. Tartışılmasını istediğiniz soru veya konuyu dikkatle planlayınız. 
2. Tartışmadan neler beklediğinizi kesin olarak açıklayınız. 
3. Yanıtları en çok 3 ile sınırlayınız. 
4. Tartışma süresine uyunuz. 
5. Tüm gruplardan yanıt alınız.

BU GÜN 14 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=